Programledare Tobias Svanelid firar sitt 700 programsjubileum genom att diskutera fenomenet jubileum tillsammans med Magnus Rodell, idéhistoriker från Södertörns högskola och Adam Hjortén, historiker från Stockholms universitet.

100 årsdagar, 500 års markeringar vad det än är man jubilera så får det ofta en massiiv mediauppmärksamhet – och de finaste besöks av kungligheter. Men vad betyder jubileerna egentligen? och vad fyller de för funktion? Vad säger den så kallade jubileumsjournalistisken om vår samtid?

Bland annat menar man att jubileet är ett  tacksamt tillfälle att diskutera och samlas kring historiska idéer som man intresserar sig av i samtiden. Jubileet är en social händelser som gör det hela relevant. Från 1850-talet och framåt är jubileet en viktig del av nationsformandet.

– Sedan religionen mist sin roll i samhället har jubilerandet tagit över funktionen av att vara en återkommande utsiktspunkt mot det förflutna, säger idéhistorikern Magnus Rodell.