År 1572 började Johan III att samla in gamla svenska mynt. Syftet var att bevisa att Sverige var först med att använda tre kronor i riksvapnet och därmed hade större rätt till symbolen än Danmark. Denna myntsamling blev starten för Kungliga myntkabinettet och en av Sveriges äldsta museisamlingar.

Under århundradena har samlingarna vuxit genom gåvor och andra förvärv. Idag består samlingarna av omkring 650 000 föremål. Större delen är mynt, men även exempelvis sedlar, medaljer och aktiebrev ingår.

Samlingarna började visas i offentliga utställningar 1846. Från och med 1940-talet har föremålens sammanhang lyfts fram genom att visa på deras ekonomiska och finanshistoriska betydelse.

Jubileet kommer uppmärksammas under hela året.

Läs om jubileumsaktiviteterna på Ekonomiska museets webbplats