1999 - millennie­bugg­rädsla, läkemedels­jätte och nytt pensions­system
VISA BILDTEXT
Källa: Mackmyra Svensk Whisky, Wikimedia Commons, Astra Zeneca.

NÄRINGSLIVET AV: Sara Johansson 2023-01-29

1999 – millennie­bugg­rädsla, läkemedels­jätte och nytt pensions­system

Nytt pensionssystem, maktskifte i Ryssland och rädslan för Y2K-buggen. Det förra årtusendets sista år innebar förändringar på flera plan.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2022 nr 1.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Hela världen fick bekanta sig med en helt ny företeelse den 20 april när skolskjutningen i Columbine High School i USA ägde rum. Columbine blev med denna tragiska händelse närmast ett begrepp. Drygt en månad senare, den 28 maj, chockades Sverige av de brutala morden i Malexander då två polis­män sköts till döds under jakten på tre bank­rånare. I Ryssland blev Vladimir Putin premiär­minister i augusti 1999 och den 31 december utsågs han även till till­förordnad president då Boris Jeltsin avgick.

Läs också: 1968 – studen¬trevolt, skol-reformer och snabbmat

Året präglades i övrigt till stor del av det stundande millennie­skiftet. Många oroade sig för att så kallade Y2K­-buggar skulle slå ut hela det uppkopplade samhället. Men allt rullade på utan större problem och det nya år tusendet kunde starta. En förändring som däremot skedde i samband med det nya millenniets intåg i vårt land var att kyrka och stat skildes åt.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Sverige fick sitt första privat­ägda akutsjukhus när Sankt Görans på Kungsholmen i Stockholm såldes till vård­koncernen Capio. Och medicin­tillverkaren Astra slog sig samman med brittiska konkurrenten Zeneca vilket gjorde det nybildade bolaget Astra Zeneca till ett av världens största läkemedels­företag. Ett annat klassiskt svenskt företag, Aga, köptes upp av tyska koncernen Linde detta år.

Läs också: 1901 – Nobelpris, värnplikt och indiska influenser

En ovanlig bransch för svenska företag är whisky­tillverkning. Men det hindrade inte de åtta vännerna som grundade Mackmyra Svensk Whisky i Gävle. Sedan starten 1999 har utvecklingen gått i en rasande takt och i dag finns deras produkter med på System­bolagets försäljnings­topplistor.

När medel­livslängden ökade kraftigt och den ekonomiska till­växten saktade in i slutet av 1900-talet innebar det stora påfrestningar på pensions­systemet. Därför tog riksdagen ett beslut om en reform på området och ett helt nytt system trädde i kraft detta år.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!