Det glada 1980-talet
VISA BILDTEXT
Under 1980-talet hängde ett nedläggningshot över fabriken i Degerhamn, men hotet avvärjdes när den nya anläggningscementen visade sig bli en framgång. Bild från Cementa.

NÄRINGSLIVET AV: Sara Johansson 2022-01-10

Det glada 1980-talet

Det postmoderna byggandet med stora och ofta snabba bostadsprojekt. Högkonjunktur och yuppiementalitet i början av 1980-talet men även en historisk börskrasch 1987.

Trots att 1980-talet ibland beskrivs som ”det glada 80-talet” då högkonjunktur och yuppie­mentalitet rådde präglades årtiondet också av kalla kriget och den största börs­krasch världen skådat sedan 1929.

Den 19 oktober 1987 rasade världens börser – New York-börsen förlorade nästan 23 procent – panik utbröt och dagen kom att kallas den svarta måndagen. Stockholms­börsen klarade sig till en början något bättre men under veckorna som följde störtdök värdet även där. Marknaden åter­hämtade sig dock ganska snabbt efter detta historiska ras.

Vikten av cement – en historisk översikt

För Cementa innebar starten av 1980-talet tuffa tider. I Degerhamn på Öland hade man börjat tillverka en ny sorts cement – anläggnings­cement – som var anpassad för att användas i grövre konstruktioner med krav på cement med moderat värme­utveckling. Ett ned­läggnings­hot för fabriken i Degerhamn hängde i luften, men hotet avvärjdes när den nya anläggnings­cementen visade sig bli en framgång.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

En avregleringsvåg svepte också över världen under det här decenniet. Här i Sverige beslöt Riksbanken 1985 att slopa bankernas utlånings­tak. Bankerna kunde nu låna ut obegränsat till hushåll, företag och andra finans­institutioner. Inte minst bygg­branschen drog nytta av detta vilket ledde till en bygg­boom. Plötsligt fick bygg­herrar närmast obegränsade kredit­möjligheter och man byggde mycket och ofta också dyrt.

Bostadsbyggandet fördubblades från 33 000 bostäder 1985 till 67 000 bostäder 1991. Men bygg­projekten genomfördes främst utanför stor­stads­regionerna och inte där inflyttningen var som störst. I Stor­stockholm förändrades bostads­byggandet i princip inte alls under samma tid.

Området kring Södra station i Stockholm är byggt i postmodern stil. Svenska Bostäder byggde nästan 3 000 lägenheter här i mitten av 1980-talet och de första hyresgästerna flyttade in i februari 1987.

Mitt i byggboomen var det också dags för bygg­arbetarna att fimpa. På hösten 1987 drogs en stor kampanj för rökfria personal­utrymmen i gång av en regionala arbets­miljö­kommitté i Stockholm. Affischer med budskapet ”Rök inte i vår bod” sattes upp på tusentals bygg­arbetsplatser runt om i huvud­staden. Syftet var inte att förbjuda rökning, endast att skapa rökfria personal­utrymmen.

Finanskriser skapas i ett mönster av kaos

När fastighets­bubblan sedan sprack i början av 1990-talet, mitt under en internationell låg­konjunktur, följde ytterligare ett antal svåra år. Såväl Sveriges BNP som landets syssel­sättnings­grad sjönk. Inte minst gällde det sist­nämnda inom den tidigare så blomstrande bygg­sektorn. Arbets­lösheten nådde sin topp 1994, då 26,7 procent av de yrkes­verksamma byggnads­arbetarna var arbetslösa. Få hade nog kunnat ana den utvecklingen under 1980-talets bygg­frenesi.

Cementa 150 år

År 1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa, i Lomma. Där och då startar den svenska cementbranschen och det innebär att vi i år vill uppmärksamma att cement har tillverkats i större skala i Sverige under 150 år.

Läs om vilken grundläggande betydelse cement har haft och har för samhällsutvecklingen. Ett byggmaterial som är en sådan självklar del i våra liv att vi inte ens tänker på det… det är en berättelse som förtjänas att lyftas mer och det gör vi det här året när vi firar cement i 150 år i Sverige.