Arkivfavoriter: Spår av ett imperium
VISA BILDTEXT
Debenturebrev utfärdat av Kreuger & Toll AB 1932. Ur Investment AB Kinneviks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Jenny Stendahl 2014-10-02

Arkivfavoriter: Spår av ett imperium

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. Arkivarie Jenny Stendahl, t ex, känner lite extra för ett debenturebrev (c 1932) från Investment AB Kinnevik.

– Den aktien var det första riktigt spännande material jag stötte på när jag började som arkivarie här på Centrum för Näringslivshistoria, berättar arkivarie Jenny Stendahl när hon plockar fram det vackert utsirade debenturebrevet.

Fram till våren 1932 sågs det som en garant för ekonomisk trygghet och lugn av sin innehavare. Brevet är utfärdat av Kreuger & Toll AB. En »debenture« var ett slags aktieliknande obligation, ett begrepp skapat just av Ivar Kreuger. Brevet är av den gamla aktiemodellen, den som gav upphov till öknamnet »kupongklippare« för kapitalägare. En bilaga består nämligen av små förtryckta kuponger, alla utvisande hur många andelar brevet stod för. När man tog ut sin avkastning skedde detta genom att man lämnade eller sände in den lilla kupongen.

På just detta brev är kupongerna fram till och med september 1932 utklippta. De har alltså använts för att få ut pengar även efter nyheten om ägaren Ivar Kreugers dödsfall 12 mars i Paris. I vilket syfte har kupongerna klippts ut, kan man undra. Trodde innehavaren att det fortfarande fanns vinster som kunde ge utdelning? Sedan har brevet makulerats.

– Debenturebrevet fanns i Kinneviks arkiv, mitt i en hög osorterade handlingar, konstaterar Jenny Stendahl.

Tänkvärt är att en av dem som var med vid grundandet av Kinnevik 1936 var affärsjuristen och advokaten Hugo Stenbeck. Denne hade också varit en av dem som utrett Kreugerkraschen och avvecklat den tidigare koncernen. Kan aktiebrevet ha kommit med i Kinneviksarkivet i någon deposition från Stenbeck? Stenbeck är i dag ett känt namn, och den som gjort det känt är Hugo Stenbecks son, medieentreprenören Jan Stenbeck, som från en bolagskonstellation dominerad av stål och järn skapade en mediekoncern som bröt ny mark. Så hamnade en entreprenörs spår i en annan entreprenörs arkiv.