Den mystiska lådan är deponerad av PR-byrån Kreab men saknar vidare information. När vi öppnade lådan visade den sig innehålla en kopia av uppfinnaren Christopher Polhems (1661–1751) stora vattendrivna maskin för skärning av kugghjul. Originalet tillverkades på Stjärnsunds Manufakturverk i Dalarna i början av 1700-talet, och finns i dag på Tekniska museet. Maskinen tillverkade kugghjul till vägg- och golvur, så kallade Polhemsur eller Stjärnsundsur, och var den första i sitt slag i världen. Redan två sekel innan Henry Fords berömda löpande bandprincip kom till stånd tänkte Christopher Polhem i termer av automatisering och masstillverkning.

”Vår” kopia är av betydligt senare datum. Den är försedd med elektrisk motor, dold i innandömet. En prydlig mässingsplakett upplyser om att maskinen tillverkats av historikern och Polhemskännaren Michael Lindgren. Varför är i skrivande stund oklart – kanske har den använts i utställningssammanhang?

Läs mer om original, kopior och arvet efter Polhem här