När Samuel Owens kom till Stockholm från Leeds 1806, hade den industriella utvecklingen hunnit längre i England än i Sverige. Han följde med som tekniker vid en ångmaskinleverans till den storskaliga kvarn som Abraham Niclas Edelcrantz höll på att bygga där stadshuset nu står. Kungsholmen var fortfarande väldigt glest befolkat med bara omkring 3000 invånare. Många av dem var hantverkare av olika slag t ex garvare, repslagare och färgare vilket märks av stadsdelens äldsta gatunamn, Hantverkargatan från 1644, som Samuel Owens gata slutar vid med sträckning från Norr Mälarstrand.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Ångmaskiner var skräckinjagande nymodigheter och hela kvarteret döptes till Eldkvarn efter den ångdrivna kvarnens benämning i folkmun. Samuel Owens stannade i Sverige och startade efter några år sitt eget teknikutvecklingsföretag, Kungsholmens Mekaniska verkstad. Där använde han en rad olika verktygsmaskiner och hade ett gjuteri med en första ansats till serieproduktion av färdiga metallprodukter, t ex cylinderblock till ångmaskiner och andra riktigt stora föremål. Owens var nydanande, konstruerade och tillverkade maskinell utrustning för landets första ångdrivna fartyg, ångmaskiner till industrier, valsverk och tröskverk till jordbruket. Dessutom levererade företaget pumpar till gruvor, spannmålskvarnar, maskindelar till ramsågar och ett antal specialmaskiner.

Owens anlitades också för uppdrag på andra håll i landet och projekterade flera stora fabriksanläggningar som han även levererade ångdrift till. Men lönsamheten var otillräcklig. 1843 gick företaget i konkurs och fabriken på Kungsholmen inklusive båtvarvet ”gick under klubban”. Några år senare köptes fabriksområdet in av staten som satte upp en ny modern verkstad för mynt- och medaljtillverkning av ädla metaller. En del av byggnaderna revs och överblivna industriutrymmen gjordes om till bostäder för myntverkets anställda. Kring området restes murar med vaktkurer till skydd för dyrbarheterna som hanterades. Entréporten står fortfarande kvar.

År 1974 flyttade Myntverket från Kungsholmen och hamnade så småningom i Eskilstuna. 2002 bolagiserades Myntverket och såldes så till det statliga finska myntverket. Sedan 2011 tillverkas inte längre några mynt i Sverige.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här