Idag är det lag på att ha på sig säkerhetsbälte i bilen, men under 1950-talet såg det helt annorlunda ut. Fram till 1955 ökade antalet döda i trafiken snabbare än antalet bilar. Under samma tid expanderade företaget Vattenfall med vattenkraftverk runt om landet vilket krävde allt fler anställda. Flera anställda innebar också fler olyckor i trafiken. För att stävja denna negativa utveckling tog man kontakt med de biltillverkare som försedde Vattenfall med bilar.

Dessa visade dock inget större intresse, varpå ledningen valde att ge de två ingenjörerna Bengt Odelgard och Per-Olof Wretman i uppdrag att ta fram ett bälte för bilarna. Så småningom utvecklade de tvåpunktsbältet ”Säkerhetsbälte av typ Vattenfall” som installerades i företagets tjänstebilar och blev sedan standard i såväl Sverige som stora delar av Europa.

Redan 1957 började även Volvo att installera samma typ av bälte i sina bilar. Volvos förste säkerhetsingenjör, Nils Bohlin, fortsatte vidareutveckla trepunktsbältet. Han tog patent på det 1958 och trepunktsbältet lanserades sedan som standardutrustning i Volvo Amazon 1959.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!