Meningen med motboken var att ransonera alkoholen och bevaka att medborgarna inte köpte mer än den mängd som de blivit tilldelade. Från början användes motboken för att begränsa hur mycket spritdrycker folk köpte, men senare användes den även till vin. Motboken hade införts år 1917 som en kompromiss mellan de som ville förbjuda alkoholförsäljningen helt och de som inte ville ha några inskränkningar alls. Ransonen varierade, beroende på kön, ålder och samhällsställning.

Det var ovanligt att kvinnor och unga samt arbetslösa och ogifta män fick någon motbok. Tanken var att minska alkoholkonsumtionen, främst hos arbetarklassen, genom sträng kontroll. Resultatet av motboksreformen blev stor byråkrati, hembränning, utbredd svart marknad samt omfattande kontroll av människornas liv. Till slut kom den mer individualistiska samhällsandan och opinionen ikapp. Den 1 oktober 1955 avskaffades motboken av Riksdagen och ersattes av dagens rikstäckande Systembolag.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!