AB Separator grundades år 1883 av uppfinnaren Gustaf De Laval tillsammans med Oscar Lamm för att sälja och vidareutveckla den centrifugalseparator; en maskin som förenklade separeringen av mjölk och grädde, som DeLaval fått patent på redan 1878.

År 1894 lämnade Lamm företaget efter en schism med De Laval, som dock fortsatte skapa nya mekaniska uppfinningar som en ångturbin, Lavalmunstycket, en mjölkningsmaskin och Emulsorn, en apparat för återinförande av billigt fett i skummjölk.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

År 1894 fortsatte AB Separator att växa och för att förbättra sina produkter och sin verksamhet införskaffades Hamra Gård i Tumba kommun. I årsredovisningen för året beskrivs att egendomen och ett par närliggande ställen inköptes för cirka 250 000 kronor ”(…)för att framdeles hafva lämplig plats för föreläggandet där af en del eller hela bolagets fabriksverksamhet, för mejeriförsök och därmed i sammanhang stående studier öfver mjölkproduktion etc. samt för mjölkleverans till profningsmejeriet.”

På Hamra Gård inrättades ett demonstrationsjordbruk och ett forskningscentrum för mjölkningsanläggningar, kylningsutrustning, ladugårdsinredning, utfodrings- och utgödslingsanläggningar. För att förbinda gården med Separators verkstäder, gjuteri och hamn på Kungsholmen i Stockholm, anlades även en smalspårig industrijärnväg kallad Hamra Järnväg.

Fortfarande idag drivs gården av företaget DeLaval där flera livsmedel, bland annat mjölk, kött, vete och maltkorn produceras. Hamra Gård är också en viktig inspirationskälla och en plattform för produktutveckling inom företaget.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här