Lucka 20: Säkerhetständstickor
VISA BILDTEXT
Three Stars safety matches tillverkas av Swedish Match. Foto: Magnus Fond, Swedish Match.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-20

Lucka 20: Säkerhetständstickor

Säkerhetständstickan uppfanns av Gustaf Erik Pasch i Stockholm 1844. Genom att fästa fosforn på stickan och tändsatsen på ett särskilt plån förhindrades att tändstickan tändes oavsiktligt.

Pasch bedrev en kortvarig tillverkning av säkerhetständstickor i Stockholm men lyckades aldrig få lönsamhet i verksamheten. Det blev i stället Janne Lundström som lyckades förbättra säkerhetständstickan och lägga grunden till en industriellt fungerande och lönsam tillverkning av sådana tändstickor.

1845 grundade han Jönköpings Tändsticksfabrik i Småland. I företaget kom även brodern Carl att spela en viktig roll. Tändsticksfabriken fick sitt internationella genombrott när säkerhetständstickan presenteras på världsutställningen i Paris 1855. I dag driver Swedish Match världens modernaste industri för tändstickstillverkning. Stickor och ytterask tillverkas i Vetlanda, Småland och slutprodukten i Tidaholm, Västergötland.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR