Lucka 13: Europapallen
VISA BILDTEXT
Eolbolagets kontor och lager. Truckförare arbetar med en pall Bjäre lingonsylt någon gång på 1950-talet. Bild ur ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-12

Lucka 13: Europapallen

Europapallen lanserades under namnet SJ-pallen i slutet av 1940-talet och blev så småningom standard för europeiska järnvägar.

Sven Wallander, som var chef för det kooperativa bostadsföretaget HSB, låg bakom den standardiserade lastpall som HSB och Statens Järnvägar tog fram 1949.

SJ-pallen var 80 x 120 cm och varenda förpackning producerad i Europa sedan dess är en multipel av dessa yttermått, till och med sockerbitarna i kaffet. Den kunde lyftas av en gaffeltruck från alla fyra sidor och blev 1957 standard för europeiska järnvägar under beteckningen Europapallet.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR