Anna Whitlock föddes 1852 i ett borgerligt hem i Stockholm. Blott 26 år gammal startade Whitlock, som utbildat sig till lärare, en skola där hon tillämpade den tidens nya pedagogiska idéer. Några av de nymodigheter hon införde var elevråd med självstyre, föräldradagar och fria ämnesval. Whitlocks engagemang i samhället var omfattande – hon var engagerad i jämlik utbildning, rösträttsfrågan samt många sociala frågor.

Under tiden då hon satt i styrelsen för Centralförbundet för Socialt Arbete fick hon upp ögonen för det matfusk som brett ut sig i Stockholm runt 1900-talet. Möglig mat packades om och såldes och kött färgades. Den dåliga hanteringen av livsmedel ledde till att sjukdomar spreds. Genom att starta konsumentföreningen Svenska Hem ville Whitlock komma tillrätta med matsnusket. Tanken var inte bara att sälja bra mat, utan även bedriva undervisning och konsumentupplysning.

I början blev matkooperativet motarbetat av de etablerade handlarna, men Svenska Hem blev snart mycket uppskattat av sin målgrupp – kvinnorna. Efter några år var Svenska Hem Stockholms största konsumentförening.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!