Från början hette Ersta Svenska Diakonissanstalten och utöver sjukvård tillhandahölls även utbildning – här utbildades bland annat Sveriges första sjuksköterskor – och barnvård. I Stockholm var behovet stort med en utbredd fattigdom och rent ut sagt usel sjukvård. Flera av anstalten första läkare kom att bli kända pionjärer inom den svenska sjukvården, men det var kvinnorna som tog mest plats i rörelsen och genom deras initiativ tog man hand om samhällets utsatta kvinnor som få andra gjorde.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Efter ett antal år ökade behovet av en större och mer anpassade lokal, men att hitta en sådan i Stockholm visade sig dock lättare sagt än gjort. Dessutom fanns inget eget kapital att tillgå då verksamheten gick runt tack vare insamlade medel och donationer. Diakonins arbete med prostituerade kvinnor kritiserades också starkt av grannar som inte ville beblanda sig med ”fallna kvinnor”. Räddningen kom 1861 då justitierådet Axel Adlercreutz, ekonomiansvarig i Svenska Diakoniss-Sällskapet, fick möjlighet att köpa den då avsides belägna fastigheten Stora Ersta på Erstaklippan. Redan året därpå sålde han den dock vidare Diakonissanstalten.

På Erstaklippan fanns stora utvecklingsmöjligheter, där fanns redan ett antal hus men också plats för att bygga nytt. År 1864 invigdes Ersta Diakoni och under decennierna fram till 1900 byggdes bland annat ett nytt sjukhus, en kyrka och två olika diakonishus som tillsammans med den äldre malmgårdsbebyggelsen skapade en slags stad på berget. Än idag är Erstaklippan centrum för såväl sjukvård som den kristna verksamheten inom Ersta diakonisällskap.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här