Lucka 12: Bygghiss
VISA BILDTEXT
Foto: Billie Grace Ward, New York, USA - Alimak, CC BY 2.0, Wikimedia Commons.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-12

Lucka 12: Bygghiss

Alimak grundades av Alvar Lindmark, en uppfinningsrik byggnadsarbetare. Genombrottet för företaget kom i början av 1960-talet då de lanserade en bygghiss där hisskorgen klättrar längs en kuggstång som är monterad på hissmasten.

Alimak i Skellefteå, Västerbotten grundades 1948 av Alvar Lindmark. Han arbetade som byggnadsarbetare, men nästan genast började han göra uppfinningar. Ett viktigt genombrott kom 1962 då företaget lanserade en bygghiss där hisskorgen klättrar längs en kuggstång som är monterad på hissmasten.

Hissen bär på sitt eget maskineri och masten kan suc­cessivt monteras från korgtaket. Bygghissar från Alimak har använts för många berömda byggnadsverk runt om i världen, till exempel när man skulle renovera Eiffeltor­net i Paris och Frihetsgudinnan i New York. Hissarna har också använts när man har uppfört flera av världens allra högsta byggnader, bland annat Financial Centre i Taipei.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR