Lucka 11: Separator

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-11

Lucka 11: Separator

I slutet av 1870-talet konstruerade Gustaf de Laval världens bästa mjölkseparator och grundade AB Separator 1883.

Som student i Uppsala skrev Gustaf de Laval i sin dagbok att han som uppfinnare och industrialist skulle uträtta storverk för fos¬terlandet. Hans främsta insatser blev att konstruera snabbroterande separatorer och ångturbiner. I slutet av 1870-talet konstruerade han världens bästa mjölkse¬parator och grundade AB Separator (sedermera Alfa Laval) 1883.

Gustaf de Lavals tekniska och industriella framgångar gjorde att han också blev sin tids främste officielle företrädare för den moderna snilleindustrin.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR