Rätten till att välja ett yrke fritt eller starta företag känns självklart idag, men före 1864 var detta otänkbart. Den 18 juni 1864 undertecknades regeringsbeslutet om utvidgad näringsfrihet, vilket gav alla myndiga svenska män och kvinnor rätten att driva näringsverksamhet.

Året innan avskaffades hantverkarnas skyldighet att tillhöra en skråorganisation, vilket innebar att det blev fritt fram för var och en att välja yrke.

Drivande för en utökad näringsfrihet var finansministern Johan August Gripenstedt, en pragmatisk politiker som såg en stor framtid för Sverige. Och han fick rätt – under de senaste hundrafemtio åren har Sverige gått från att ha varit ett efterblivet agrart land till en fullfjädrad industrination och ett av de rikaste länderna i världen. Beslutet att införa näringsfriheten lade grunden till en exempellös välståndsutveckling och till dagens välfärdssamhälle. Numera garanteras näringsfriheten till och med i Regeringsformen (2. kap, 17§) och det är svårt att tänka sig att dessa rättigheter inte fanns för drygt 150 år sedan.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!