Företag­samma Stockholm: Jakobsbergs­gatan 6, Svenska Hem
VISA BILDTEXT
Interiör på Svenska hems matvarubutik, Jakobsbergsgatan i början av 1900-talet. Källa: Stockholms stadsmuseum.

UR ARKIVET AV: Anahi Davila 2023-06-27

Företag­samma Stockholm: Jakobsbergs­gatan 6, Svenska Hem

Anna Whitlock tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsument­kooperativ i början av förra seklet. Utöver det engagerade hos sig i kampen för kvinnlig rösträtt, sociala frågor och folkbildning. Följ med till Jakobsbergsgatan 6!

Genom att starta konsumentföreningen Svenska Hem ville Anna Whitlock ändra på matfusket i landet. Tanken var inte bara att sälja bra mat, även undervisning och konsumentupplysning blev en viktig del.

I början blev det kvinnliga matkooperativet kraftigt motarbetat av de redan etablerade handlarna, men Svenska Hem blev snart mycket uppskattat av sin målgrupp – det var ju kvinnorna som skötte inköpen av livsmedel till hemmen. Efter några år var de Stockholms största konsumentförening med ett flertal butiker.

Poddserien Företagsamma Stockholm

Följ med oss på en stadsvandring genom företagsamma Stockholm. Vi besöker 24 platser fyllda med svensk företagshistoria.