L M Ericssons huvudbok för åren 1876 till 1882 är en prydligt handskriven, hårt sliten volym. Den är med största sannolikhet delvis förd av Lars Magnus hustru Hilda, konstaterar redaktören Sara Johansson, vars val den är.

– Jag valde just det här föremålet, eftersom boken så tydligt visar hur framväxten av Ericsson inte bara är en enda mans verk, hur framstående han än var. Hustrun Hilda spelade en mycket viktig roll, och under Lars Magnus många resor tog hon ansvar för mycket av verksamheten. Hade det inte varit för företagsledarnas hustrur hade många av dagens företag snabbt slutat i diket.

L M Ericsson grundades 1876, då den här huvudboken tar sin början. År 1878 gifte sig Lars Magnus med den betydligt yngre Hilda. I boken finner vi först ett slags register och därefter transaktioner under olika konton, förda i tidsordning. Vi möter utbytet under rubriker som ”Militärtelegrafen”, ”Polistelegrafen” och ”Telegrafverket”, vilket speglar L M Ericssons eget verksamhetsområde. Men vi möter också avlönings- eller ersättningslistor, med återkommande namnföljder där de som nämns med för- och efternamn får tvåsiffriga summor, medan August, Karl och några andra som bara har förnamn noterade står uppställda för ensiffriga belopp. Kan de ha varit yngre springpojkar?

– Den här huvudboken var det första föremål ur Centrum för Näringslivshistorias arkiv som jag kom i kontakt med. Här sitter jag nu med bokuppslag framför mig på samma avstånd som Hilda hade dem, när hon för 136 år sedan med sin väl skolade handstil noggrant förde in dagens ekonomiska förehavanden. Närmare ett världsföretags födelse är det svårt att komma, säger Sara Johansson.