Prylen: Nikotintuggummit
VISA BILDTEXT
Nicorette tuggummi. Bild: McNeil Sweden AB.

PRYLARNA AV: Susanna Lundell 2024-06-07

Prylen: Nikotintuggummit

En storrökande svensk forsknings­chef utvecklade en smart produkt för rök­av­vänjning på uppdrag av två läkare. I dag används preparatet i ett åttio­tal länder. Nikotin­tug­gummit Nicorette är världens första medicinska produkt för rök­avvänjning och behandling av tobaks­beroende.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 1 2024. 

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Det var kemi­studenten Ove Fernö som pluggade i Lund och därefter utbildade sig till civil­ingenjör i Stockholm, som uppfann produkten. Under början av 1940-talet arbetade han på Leo Pharmacia som organisk kemist. Han blev sedan forsknings­chef på samma företag och avancerade så småningom till vice vd.

1967 fick forsknings­chefen, som också var stor­rökare, i uppgift att tänka på hur företaget skulle kunna hjälpa till med rök­av­vänjning. Ove Fernö tog då fram ett nikotin­tuggummi som seder­mera fick namnet Nicorette. Tanken är att det är en blandning av ordet cigarett och nikotin på det rätta sättet.

Läs också: Då blev apoteken statliga

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Uppdraget om att ta fram produkten kom från två läkare. Deras namn var Stefan Lichtneckert och Claes Lundgren. Deras tanke var en produkt som kunde användas i miljöer där rökning av olika anledningar var förbjuden, som exempelvis i ubåtar, och där påtvingat rök­förbud kunde leda till irritation och sämre koncentrations­förmåga.

Till en början tvekade Social­styrelsens läkemedels­avdelning att klassificera tuggummit som läke­medel. Detta på grund av att rökning inte sågs som en sjukdom.

Tuggummit fungerar på det sättet att det ersätter en del av det nikotin som rökaren tidigare fick genom tobaks­röken. Suget efter en cigarett kan på det sättet lindras medan rökaren jobbar med att få bort sitt beteende­mässiga beroende. Med tiden kan sedan användandet av tuggummit minska.

Till en början tvekade Social­styrelsens läkemedels­avdelning att klassificera tuggummit som läke­medel. Detta på grund av att rökning inte sågs som en sjukdom. Dessutom var myndigheten tveksam till att till­handa­hålla nikotin i ren form. Därför blev Nicorette godkänt i Schweiz 1978 innan det slutligen godkändes som recept­belagt läkemedel även i Sverige 1981. Receptfritt blev tuggummit först 1990. Läke­medlet blev också 2008 det första i landet att få säljas utanför apotek.

Nicorette finns nu i ett 50-tal länder och tillverkas fortfarande av Helsingborgs­företaget som nu heter McNeil AB och ingår i Johnson-Johnson-­koncernen. Produkten finns nu både som inhalator, plåster, sug­tabletter och mun­spray utöver tuggummit.

I detalj: strålkniven