Lastpallen som revolutionerade världen
VISA BILDTEXT
Så ska det lastas, Nils-Erik Wirsäll studerar en modell av ett lager för att effektivisera flödet.
Året var 1960, och platsen Västerås. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

PRYLARNA AV: Ronald Fagerfjäll 2022-03-12

Lastpallen som revolutionerade världen

Det globala transportsystemet är handelns eget blodomlopp, i dag snabbare och mer effektivt än någonsin. Bakom det ligger en transportteknisk revolution. Den är föga uppmärksammad, trots att utvecklingen möjliggjort svenska världssuccéer som H&M och IKEA. Allt startade med ett världskrig och en grovt tillyxad lastpall.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 3 2010.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Den som sett en av Maersks container­jättar stäva in i Göteborgs hamn för att sedan lastas av med hjälp av stora spindelliknande specialfordon, som ser ut att vara hämtade ur en rymdfilm, glömmer det inte första taget. En till synes oändlig mängd metallådor lastas av i flygande fläng och ligger snart på lastbils­flak eller järnvägs­vagnar för att köras till någon omlastnings­central, där det pallastade innehållet plockas ut ur containern och fördelas på olika lagerhyllor.

Ett tillgängligare samhälle

I Sverige finns det gott om plats, så lagerområdena breder ut sig över stora ytor utanför städerna, men nere i Europa växer de på höjden. Märkliga fordon som automatiskt kan lokalisera en pall bland många tusen likadana hissar upp förare och gaffel­anordningar, ibland tjugo meter högt i en tre­dimensionell matris, när beställarna kommer för att hämta ut sina prylar. Inte en enda mänsklig hand har rört emballaget på den långa färden från fabriken i Kina eller Sydkorea.

Det vi ser är resultatet av en evolution eller kanske revolution som möjliggjort en världs­handel som volym­mässigt är tjugofalt större i dag än under mellankrigstiden. Ifråga om komplexitet talar vi om tusenfalt större ökningar! För hur kan man på annat sätt kvantifiera alla kontakter som krävs och alla de komponenter och produkter som hanteras jämfört med då?

Hur startade den här fantastiska resan, som gjorts nästan helt i skymundan av medias och läro­böckernas skildringar? Och varför är svenskarna så fram­stående med stor­företag i logistik som Electrolux, H&M och IKEA? Det svenska företaget BT, numera ägt av Toyota, är världsledande på last­hanterings­utrustning och de båda lastbils­företagen Volvo och Scania slåss med tyskarna Mercedes och MAN om världs­herra­väldet när det gäller tunga lastbilar.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

SJ-PALLEN BLEV EUROPEISK
Som vanligt får man leta en bit bakåt i historien. Själv sätter jag start­punkten när SJ-pallen lanserades 1947. Den är precis 80 x 120 cm och varenda förpackning producerad i Europa sedan dess är en multipel av dessa yttermått, till och med socker­bitarna i kaffet.

Jordbrukets teknikrevolution

För SJ-pallen blev till Europapallen när den ganska snart antogs som europeisk standard. Av alla stora epok­görande innovationer är last­pallen en av de minst spektakulära. En helt vardaglig pryl. Vanligtvis spikas den av ohyvlade bräder och används tills den bränns upp i ett kommunalt värme­verk eller återanvänds till bygg­material i något slumområde i ett fattigt land.

Vem som uppfann lastpallen är oklart. Det fanns flera sorter i USA redan på 1930-talet och följaktligen också företag som tillverkade gaffel­truckar, men det var ju ekonomisk depression och gott om billig arbetskraft. Att organisera om på lagren tedde sig inte brådskade.

14 TON PER SOLDAT
Av krig kommer sällan något gott. Men det andra världskriget fick material­hanteringen att ändra prioritet. Militärer är duktiga på transporter och catering. Men ett nytt globalt krig ställde okända nästan otroliga krav på den militära transport­apparaten.

För varje soldat som skulle till Europa eller Sydostasien behövdes totalt 14 ton förnödenheter och materiel. Åtta av dessa ton behövde nå destinationen omedelbart för att soldaten skulle bli klar för strid.

Hur skulle man få fram fartyg och hamn­anläggningar? Varifrån skulle alla människor som lastade på och av rekryteras? Någon kom på den ljusa idén att kontakta en liten kortväxt företagare som tillverkade gaffel­truckar, han hette Ezra Clark och företaget bar hans efternamn.

Den revolutionerande symaskinen

Jodå, Clark var villig att attackera det gigantiska problemet om han fick stå helt utanför den militära rang­rullan med extra­ordinära befogenheter. Så kom det sig att en civilist fick göra om det amerikanska militära transport­systemet i grunden. På många platser i världen byggdes lager­hallar helt organiserade för en enhetspall och med gaffel­truckar och lyft­vagnar som hanterade denna.

Med en maximalt utnyttjad varvskapacitet kunde de allierade i början av kriget sjösätta cirka 300 000 ton nya fartyg varje månad. Betydligt mer sänktes av de tyska ubåtarna. Amerikanska tekniker fick utveckla Libertyfartygen, en enkel variant av ett brittiskt trampfartyg från 1930-talet.

Under två år sjösatte sedan amerikansk varvs­industri över 3000 Liberty­fartyg på sammanlagt 25 miljoner död­viktston. Arbetet pågick på 159 stapel­bäddar vid 18 varv som tillverkade exakt likadana fartyg med prefabrikation och montering av sektioner.

1919 – mellankrigstid, spanska sjukan och rösträttsreform

På de snabbt uppbyggda kaiservarven, uppkallade efter industrimannen Henry J. Kaiser, svetsade varvs­arbetarna istället för att nita. Till sin hjälp hade starka kranar som lyfte sektionerna på plats. Så välbyggda blev kanske inte fartygen alla gånger, men ekonomin för den här sortens tillverkning var överlägsen.

37företagsminnen 2010;3
Toppmodernt år 1950, med både lastpallar och gaffeltruck. Bilden är från Alhlsell &
Bernströms nyligen invigda lager i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Alhlsell &
Bernströms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

OFFICERARE BLEV LOGISTIKER
Det beräknas att Clarks insatser frigjorde 300 000 man för militära insatser, somliga menar att han tippade över balansen i de allierades favör. Hur det än var med den saken så startade han den stora transport­revolutionen i världen.

När kriget var slut sadlade därför många amerikanska militärer om till konsulter i transport­ekonomi och logistik. Snabbt spred de sina nya insikter under de närmaste decennierna över hela världen.

Med Liberty­projektet kom nätverksplaneringen. När kriget var slut sadlade därför många amerikanska militärer om till konsulter i transport­ekonomi och logistik. Snabbt spred de sina nya insikter under de närmaste decennierna över hela världen.

Sverige var som vanligt USA:s ivrigaste lärjunge. KF och HSB var vid den tiden två folk­rörelse­drivna affärs­företag som råkade ha kvar var sin grundar­personlighet, den ekonomiskt sinnade lång­vägaren Albin Johansson och den arkitekt­utbildade Sven Wallander, far till Handels­bankens senare chef Jan Wallander.

Johansson och Wallander anade att det fanns spännande idéer och agenturer att plocka upp i det stora landet i väster efter kriget och de övertalade en av HSB:s ingenjörer, Ivan Lundquist, att ta Amerika­båten år 1946.

Med sig i bagaget fick han idén om ett nytt företag som senare skulle döpas till Bygg- och Transportekonomi, BT)
Lundquist kom hem med agenturer från både Clark och konkurrenten Ross. När det gällde de mindre och enklare lyft­vagnarna tyckte han att det fanns utrymme att starta egen tillverkning. Ivan Lundquist blev fram till 1980 en av närings­livets främsta entreprenörer, sällan nämnd utanför en trängre krets.

KF FÖREGÅNGARE
HSB lämnade snart BT-projektet, men Kooperationen drev det vidare. Till KF:s stora central­lager i Bro utanför Stockholm kom snart studie­delegation efter studie­delegation. BT levererade allt fler lyftvagnar när snickerierna fick beställningar på last­pallar. Fram till i dag har närmare tre miljoner lyft­vagnar leverats från fabriken i Mjölby och en rad andra tillverkningar har startats i Sverige och utomlands.

Fortfarande när den här författaren gick på Handels­högskolan i Göteborg, som präglades av distributions­professorn Ulf af Trolle, var KF och Domus­kedjan stora erkända praktik­fall på hur varor skulle hanteras och distribueras. Men folk­rörelsens stämmor skulle snart kidnappas av en vänster­rörelse som såg effektivisering som rena direktörs­fasoner. Varenda liten butik skulle försvaras. Sedan dess har KF varit på ett sluttande plan.

Hållbar infrastruktur

Men luntan var då redan tänd i övriga näringslivet. I den första kompletta handboken i transport­teknik som BT sponsrade år 1967 konstateras att det var mekaniseringen och specialiseringen av arbets­uppgifterna som låg bakom att transport­volymen i Sverige kunnat öka så snabbt efter kriget, en fördubbling räknat i ton per kilometer.

Gaffel­trucken band samman de externa transporterna med de interna och fick en stor betydelse för både lagerhållningen och den industriella anläggnings­tekniken.

Med en noggrann genomgång visar experterna bakom boken hur snart sagt varenda bransch anslutit sig och hur maskiner, utrustningar och förpackningar utvecklats, alla med koppling till den nämnda last­pallen. Nåja, ett problem blev förstås att den nya containern bildade en global standard med måtten i tum.

Andra svenska företag drev nu också utvecklingen. Gaffel­trucken band samman de externa transporterna med de interna och fick en stor betydelse för både lagerhållningen och den industriella anläggnings­tekniken. När transport­kostnaderna sjönk och hanterings- och lagrings­kostnader ständigt ökade betydde det att det lönade sig att ha större och färre lager.

1930 – funktionalismens genombrott

ICA följde KF i hälarna på grund av dessa krafter. Själva lagret blev också stor­industri när lastbils­företaget ASG inom SJ-koncernen var ett av de företag som skapade stora fri­stående lager­utrymmen där olika företag kunde hyra in sig. Familjen Malmros startade Helsingsborgs Fryshus som utvecklades till kyl­frakt­företaget Frigoscandia.

Med pallar och gaffeltruckar kunde man stapla på höjden. Så här såg Eolbolagets lager ut på 1950-talet, och det
är lingonsylt från Bjäre som lyfts ut ur hyllan. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

DEN PERFEKTA TRUCKEN
Civilingenjören Knut Jacobsson var anställd som logistiker, alltså transport- och lagerspecialist, när han 1954 fick drömmen om att bygga den perfekta lagertrucken. Han har då infört stapling av pallar på höjden men de tyska truckarna gav instabila staplar. Utan pengar, ritbräde eller verkstad skulle han förverkliga sin truck, och med företaget Atlet bli specialiserad konkurrent till BT.

Gamla Scania-Vabis, som gått från katastrof till katastrof, förvandlades i sin medelålder till ett av Sveriges ungdomligaste företag. Den drivande kraften bakom förändringen var Carl Bertil Nathorst, som inriktat företaget på tunga fordon lagom till transportrevolutionen. Personbilsföretaget Volvo lade sig i direktkonkurrens med Scania på lastbilar och resten är historia. Det introducerades en rad tunga lastbilar från dem med allt större motorstyrka och lastförmåga.

Fredells – från plankor till byggvaruhus

På varvssidan hände en hel del även om Sverige redan på 1930-talet valt inriktning på oljetankrar, ofta för norska och svenska redare. Frifräsaren Gustaf Thordén började i Uddevalla med ett begagnat Kaiservarv från USA som han kunnat köpa för en spottstyver. Uddevallavarvet växte sig stort men Thordén fick ekonomiska problem redan före den stora varvskrisen som på 1980-talet nästan utplånade den svenska varvsindustrin, då världens näst största efter den japanska.

Bild ur ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

IKEA OCH H&M VINNARE
Samtidigt med varven gick flera av de stora svenska rederierna i kvav. Kvar blev främst färjeredaren Sten A Olsson som kombinerade passagerartrafik och skattefri sprit med modern transportteknik för gods.

Vi ska heller inte glömma Stenakaptenen Christer Ericsson som, trött på instabila laster, gick i land och konstruerade ett slags bilbälte för snabbsurrning av containrar. Resultatet blev de band med enkelt fäste som idag använd överallt. Av orden container safe bildades företagsnamnet, Consafe.

Bilsamhället

Om Holland blev Europas hamn så blev Sverige med tiden, särskilt efter alla nedvärderingar av kronan, ett monterings­centrum för olika exportprodukter. Företag som Ericsson, Volvo och Saab-Scania utvecklade sofistikerade system för flöde av komponenter från under­leverantörer i utlandet och Sverige.

Nya handelsföretag som IKEA och H&M anammade den lagertekniken på ett lysande sätt. De styrde tillverkning över hela världen. Och det ledande vitvaru­företaget Electrolux utvecklade en rörelse på ett sätt som gör att gränserna mellan tillverknings­företag och handelsföretag suddas ut.

Allt detta startades av en simpel träkonstruktion.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!