Telefonen, glödlampan, filmen och varmkorven – alla lanserades de på världsutställningar. Under utställningarnas guldålder, från 1800-talets mitt till 1900-talets början, samlades miljontals människor i London, Paris och New York, men också i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att få en glimt av framtiden. Utställningarna var modernitetens spegel och näringslivets och kungahusens arena.

Föreläsningen är ca en timme lång och spelades in 11 februari 2021.