Lucka 7: Toleranser för mått
VISA BILDTEXT
Foto: AB Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-07

Lucka 7: Toleranser för mått

Toleranser anger vad som i sammanhanget är ett korrekt mått, vilket är en nyckel till framgångs­rik storskalig tillverkning. Och det handlar inte bara om skruvar och muttrar. De representerar en idé om hur man på ett konkret vis arbetar enligt gemensamt överenskomna normer.

Under 1900-talets första årtionden var det vanligt att man inom fabriks­industrin använde kalibrerings­verktyg som tolkar och hakmått, för att uppnå tillräcklig precision vid tillverkningen. Dessa var inbördes korrekta, men rättade sig inte efter någon vedertagen industri­standard.

Behovet av gemensamt utarbetade och överenskomna standarder för industrin ökade med internationaliseringen och export­beroendet – och Sverige var tidiga med att ta fram dessa. Redan 1925 utfärdades standarden SMS-133, Toleranser för diameter­mått, en av de första i sitt slag i världen. Hilding Törnebohm vid Svenska Kullagerfabriken (SKF) blev en av förgrunds­gestalterna inom den tidiga svenska industri­standardiseringen.

SMS-133 låg delvis till grund för International Standards Associations (ISA) toleranssystem ”System of Fits” som utkom 1934. Det svenska och internationella arbetet med dimensioner och toleranser resulterade i otaliga handböcker och ytterligare standarder under resten av århundradet. Idag lever de alla vidare i standarden ISO 286 och ”the ISO fit system”.

Läs också: 100 år av standarder – toleranser för mått

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.