Kläderna gör mannen
VISA BILDTEXT
Lars Magnus (nummer två från vänster) är 26 år på denna bild som är tagen efter en stipendieresa till Berlin 1872. Han, liksom övriga männen, har lång mörk rock på sig, men när det gäller byxorna ser man en viss variation med enfärgat, ränder och revärer. Bild ur Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Alexander Husebye 2023-01-03

Kläderna gör mannen

Lars Magnus Ericsson startade ett blivande världsföretag och nådde stor framgång under sin livstid, men i sin personliga framtoning anammade han den lågmäldhet och korrekthet som präglade det sena 1800-talets manliga klädsel. Han kan sägas vara typisk för hur män ofta klädde sig under denna period – de följde tidens mode men utan personliga inslag.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2022 nr 4.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Under senare delen av 1800-talet innebar industrialismens framväxt nya möjligheter för ett litet land som Sverige att, tack vare unik kompetens från enskilda individer, skapa ett antal företag som i dag är världs­ledande. En av de mest fram­trädande entreprenörerna under denna period var Lars Magnus Ericsson (1846–1926), som startade sitt företag LM Ericsson & Co, Mekanisk Werkstad, 1876. Utan formell ingenjörs­utbildning gav han sig in på ett område, tele­kommunikation, som han snillrikt nog såg möjligheten att exploatera under en period av gränslös optimism och tillväxt. En tro på framtiden som brutalt ändades av första världs­kriget.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

ETT VÄRLDSFÖRETAG VÄXER FRAM
Lars Magnus Ericsson kom ur enkla förhållanden. Född i värmländska Värmskog hade han i ungdomen olika anställningar och tog sig senare till den snabbt växande industri­staden Stockholm. Genom lärlings­studier i Stockholm och studie­resor till Schweiz och Tyskland, bland annat hos Siemens i Berlin, skaffade han sig färdigheter för tekniska lösningar.

Genombrottet kom när han gav sig i kast med att utveckla telefonapparaten och förbättra nät och växlar. Med detta ökade tillgången till en teknik som i början var förbehållen de högre samhällsskikten, men som senare skulle bre ut sig i takt med att välståndet ökade. 1885 var Stockholm den stad i världen som hade flest telefoner per capita. Här fanns 22,5 telefoner per 1 000 invånare. Att jämföra med 3,3 i Berlin och 0,9 i London.

Läs också: MEA – från uniformer till mode

För att utveckla företaget, hämta inspiration och introducera sina produkter på den internationella marknaden reste Lars Magnus Ericsson framför allt till USA. De stora världs­utställningarna var också naturliga mål och med tiden kom Ericssons produkter att inta golven i utställnings­hallar runt om i världen. Många resor gick även österut till Ryssland. Flera företagsamma svenskar hade tidigt skapat sig en framtid där, inte minst familjen Nobel. Ledda av patriarken Emanuel och senare sönerna Ludvig, Robert och nobelpris­instiftaren Alfred, blev de en av sin tids största familje­imperier inom vapen- och olje­industrin.

Tsarernas Ryssland utövade i slutet av 1800-talet stark dragningskraft även på Lars Magnus Ericsson. Det gick så långt att han vid flera tillfällen argumenterade för att företaget skulle förlägga sitt huvud­kontor till St Petersburg. Bolaget stannade dock kvar i Stockholm, men den första utlands­etableringen förlades till St Petersburg. Därefter kom snabbt etableringar i andra länder. Från 10 anställda 1880 växte man till drygt 1 000 anställda år 1900. Då stod export­marknaden till världens alla kontinenter redan för 95 procent av företagets intäkter och verkstads­ytan hade på ett decennium sjudubblats.

ETT UNIKT RADARPAR
Senare delen av 1800-talet präglades av en samhällssyn som dominerades av patriarkatet. Kvinnor hade sällan fram­trädande roller i företagens utveckling. Här var Lars Magnus Ericsson ett undantag. Hans hustru Hilda Ericsson blev delvis ansvarig för företagets tillverkning av telefoner och höll också i många av företags­kontakterna i Sverige under makens långa resor över hela världen. Huvud­delen av de många brev som finns bevarade mellan makarna under dessa resor upptogs, utöver familjära och kära hälsningar, av ömse­sidiga informationer om företaget.

Läs också: Katja of Sweden – landets första modeorakel

Han rapporterade intrycken från besök och iakttagelser av produkter. Hon svarade med vändande post med reflektioner och instruktioner och inte sällan med rapporter om affärs­­läget hemma och om nya kunder. Man får en känsla av att de båda makarna under företagets första tjugo år utgjorde ett professionellt radar­par – något som måste anses unikt vid denna tid.

Men trots det finns Hilda inte med på det bevarade företags­fotot från 1889. Överskriften på fotot lyder “Minne af den 12 januari 1889”. På fotografiet ser vi Lars Magnus Ericsson omgiven av sina medarbetare. Fotot togs för att fira färdig­ställandet av den 20 000:e telefon­apparaten i företagets produktion. Alla med­arbetare är män och alla är identiskt klädda – svarta kostymer med variationer av vit skjorta och svart kravatt. En perfekt bild av ett fram­gångsrikt företag och av mannens absoluta dominans i närings­livet. Men framför allt illustrerar bilden denna tids behov av en korrekt och närmast identisk klädsel för att framstå som seriös.

Lars Magnus Ericsson var knappast en modeikon, men en bra representant för hur en professionell man skulle klä sig i slutet av 1800-talet för att vara respektingivande – korrekt, lågmält och utan större personliga utsvävningar. Bild ur Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

BLYGSAM ESTET
Man kan utgå i från att det tärde på krafterna att leda ett företag som under knappa 20 år växte från en verkstad på Drottning­gatan till ett världs­företag. Vid drygt 50 års ålder meddelade Lars Magnus Ericsson år 1900 sin avgång som chef för företaget och drog sig tillbaka till Alby säteri utanför Stockholm. Här visade han ännu en gång att han var en entreprenör med ett unikt sinne för nya innovationer. Han rationaliserade jordbruket som hörde till Alby, lät bygga ett eget elverk, utvecklade en väder­kvarn som utnyttjade vind­kraften och skapade vad man skulle kunna kalla ett “grönt” lantbruk. Samma entusiasm uppvisade han senare i det stora bygg­projektet Hågelby gård.

Som person beskrivs Lars Magnus Ericsson av flera källor som närmast blyg, en person som helst ägnade sig åt att utveckla konstruktioner. Men det var inte enbart teknisk utveckling som intresserade honom. En estetisk och kreativ ådra finns i många av de förslag till nya produkter som kom från hans ritbord. Hans egen klädsel var dock aldrig en prioritering. Den enda del av hans utseende som tycks ha följt tidens mode var hans skägg. Han hade från sin ungdom mustasch samt helskägg som med tiden inramade hans ansikte i vitt, något som framgår av det porträtt som konstnären Axel Jungstedt målade av honom då han lämnade sitt livsverk.

Lars Magnus Ericssons lågmälda personlighet kommer även fram i en önskan inför sin egen död. Vid sin grav ville han inte ha någon sten med namn: “Namnlös har jag kommit till världen och namnlös vill jag gå bort.”

Läs också: Augusta Lundin – först med det senaste