Näringsfriheten är rätten att få välja yrke och försörja sig själv, det är ju det allra viktigare. Man ska ha rätt att söka sig till det man själv tror att man passar för. Svårare än så behöver man inte uttrycka betydelsen.