Regeringsformen, 2 kap. 17 §: “Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.” Detta är näringsfriheten.

Jag tror att den i dag – 2014 – är mer hotad än den varit på mycket länge. Finanskrisen från 2008 har utlöst en våg av hat mot företagande och entreprenörskap som inte skådats sedan 1980- och 1970-talen. Det är en dramatisk pendelsvängning som har sin grund i många människors förlorade tro på de resultat marknadsekonomins frihet erbjuder dem.

Med start på 1990-talet övergavs över hela västvärlden tron att en hårt politikerstyrd ekonomi kunde säkerställa den leveransen. Men minnet är kort. Och nu behövs det en hård, uthållig kamp för näringsfrihetens grunder – en kamp som i hög grad kommer att behöva riktas mot politikers maktanspråk.

Den maktlöshet som det hårt politikerstyrda och politikerreglerade samhället skapade kommer alltför få i dag ihåg. Kanske måste näringsfriheten vinnas. Om och om igen. Av varje generation.