Före 1860-talet var handeln strikt reglerad. Efter att näringsfriheten införts förändrades situationen radikalt när finansminister Johan August Gripenstedt drev igenom lagen om näringsfrihet som gjorde det möjligt för: “enhvar svensk man och kvinna att starta och driva företag”.

Se de andra delarna i serien:

  • 150 år av näringsfrihet, del 1: Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till.
  • 150 år av näringsfrihet, del 3:  För hundra år sedan var telefonen del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström
  • 150 år av näringsfrihet, del 4Näringsfrihet var också en förutsättning för den borgerliga kultur som klev fram under slutet av 1800-talet. Alexander Husebye berättar mer tillsammans med Ulrika Knutsson och Lena Johannesson

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Programmet har tidigare visats i Axess TV.