Erik Lakomaa

Erik Lakomaa är verksam som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där han är direktör för Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning.