Elina Tjörnmark

Elina Tjörnmark är praktikant på Centrum för Näringslivshistoria under vårterminen 2022.