År 1916 blev anställd som mönsterritare hos föreningen Handarbetets vänner som 1917 blev SPP:s första försäkrade förening. Eftersom Österberg var yngst bland de som anmäldes för pension så blev hon också medlem nr ett. Österberg föddes 1891 och kom från en fattig bakgrund i en syskonskara av sex. Vid tolvårsålder dog hennes far vilket ledde till att hon fick ta anställning som husa hos en kommendörsfamilj.

Av en slump kom Österbergs konstnärliga talang fram och hon fick genom ett månatligt stipendium möjlighet att först studera på Althins målarskola för att därefter läsa vidare på Tekniska skolans Högre Konstindustriella skolan – idag Konstfack. År 1914 tog hon examen och två år senare anställdes hon som mönsterritare av Handarbetets vänners (HV:s) ledare Carin Wästberg. År 1917 blev Österberg som första person försäkrad av SPP. De som anmäldes för pensionsförsäkring var de som på HV kallades för ”fröknar” det vill säga de kvinnor ur överklassen för vilka det textila konstnärliga handarbetet var det enda möjliga förvärvsarbetet och som tog en naturlig plats i HV:s ledning samt de kvinnor som jobbade med det konstnärliga – de så kallade artisterna – till vilka Österberg hörde.

Fram till 1926 var Österberg anställd på flera olika poster inom HV. Därefter tog hon anställning på Diakonistyrelsens företag för kyrklig konst, AB Libraria, vilket hon ledde fram till 1940. År 1933 flyttade Österberg från Stockholm och bosatte sig i närheten av Varnhems klosterkyrka, där hon också grundar textilateljén Tre Bäckar. Där skapade hon textilier till fler än 500 kyrkor enkom i Skaras och i Göteborgs stift. Det gick bra för Agda Österberg; år 1936 beställde Prins Eugen en matta till sitt Waldemarsudde och året därpå deltog hon med ett större verk — Johannes uppenbarelse — på Världsutställningen i Paris.

År 1951 tilldelas Agda Österberg den kungliga medaljen Illis Quorum av femte storleken för betydande konstnärlig gärning. Trots att hon lämnat HV och blivit egenföretagare så var Österberg fortsatt knuten till SPP som så kallad direktbetalare. När pensionskassan fyllde 50 år kan man anta att det var givet att den som skulle skapa gåvan från de anställda till företaget var Agda Österberg. Fram till sin död 1987 var hon återkommande i SPP:s interna och externa kommunikation och gratulerades till exempel alltid på sin födelsedag.

Fem blommor är en stor bonad, 180 x 160 centimeter och gjord med tekniken röllakan som är en enklare typ av gobelängväv. De fem blommorna symboliserar var och en ett passerat decennium i företagets historia och i nedre högra hörnet står det tydligt SPP. Det är ett färgstarkt och sprakande verk där blommorna går från vitt till klarrött och där metalltrådar har vävts in för att skapa en glittrande effekt. Bonaden hängde länge på Alectas huvudkontor på Regeringsgatan 107 men finns numer i företagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

För mig symboliserar bonaden den lilla människan i det stora sammanhanget – hur historien om Agda Österberg berättar om grunden till företaget och hur det till sist är de försäkrade som skapar det som vi idag kallar Alecta och som i år fyller hundra.