När Skandia grundades var det brand- och livförsäkring som bolaget erbjöd, och då främst till industrin och näringsidkare. Med tiden breddades erbjudandet till det som numera kallas för sakförsäkringar. Då benämndes de ”bibranscher”

De flesta av de forna bibranscherna kallades nu sakförsäkringar och efterfrågan på dem blev större än någonsin under efterkrigstidens ihållande högkonjunktur. Inte minst gjorde bilismens snabba utveckling att försäkringsbehovet ökade drastiskt. Premierna för bil- och trafikförsäkringar utgjorde 1945 tre procent av direktförsäkringarna för branschen. Tjugo år senare var den siffran 27 procent.

I detalj: Ahlgrens bilar

Störst på bil- och trafikförsäkring 1945 var Fylgia, ett dotterbolag till Trygg. I och med sammanslagningarna i början av 1960-talet ändrades positionerna mellan bolagen. År 1965 var Skandia-koncernen och Folksam störst med Trygg-Fylgia och Hansa-koncernen på tredje och fjärde plats. Utvecklingen för bil- och trafikförsäkringen under rekordårens ökade efterfrågan innebar att skadebolagen verkade under mer gynnsamma villkor än livbolagen.

I och med den ökade biltrafiken och så blev även trafikolyckorna fler. Från krigsslutet till i början av 1960-talet mer än fördubblades antalet trafikdöda. S-bolagen – den bolagsgrupp som i dag är Skandia – drog därför igång kampanjen Säkrare i mörker.

Tillsammans med organisationen Motormännens Riksförbund drog S-bolagen i gång en bred kampanj över hela landet hösten 1963. Försäkringsbolagens distriktschefer ordnade tillsammans med Motormännens aktiva trekvällars utbildningspass i mörkerkörning, där opinionsmöten, förevisningar utomhus och tillfällen till övningskörning ingick.

Bilsamhället

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.