Närvarande vid livets stora ögonblick
VISA BILDTEXT
Mäklarsamfundet grundades 1919. Bild från Svensk Fastighetsförmedlings arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Ett av landets äldsta mäklarföretag och högst delaktiga i Mäklarsamfundet,
grundat av Eric H Lundgren, 1937.

FÖRETAGEN AV: Anders Landén 2019-08-09

Närvarande vid livets stora ögonblick

Under 2019 firar Mäklarsamfundet 100 år. Längs vägen har man drivit utvecklingen och varit högst delaktiga i både yrkets reglering i lag och att det idag finns en högskoleutbildning. Dessutom har man via Hemnet gjort alla beroende av att ständigt drömma om ett lite bättre boende.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 2 2019.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Att flytta är givetvis en stor förändring i en människas liv. Från det första egna boendet till eventuellt samboskap, familj och så småningom ihoppackningen när familjen krymper. Få yrkesgrupper ges samma inblick i våra olika livsskeden som mäklaren. De är glada vittnen vid ihopflytten och finns som hobbypsykologer vid skilsmässan, hejar på när familjer växer och är med och sörjer när boenden blir för stora.

Carl Mörner var grundare

I år har Mäklarsamfundet varit branschorgan för majoriteten av landets mäklare i 100 år. Längs vägen har yrkesrollen formaliserats, boendet har blivit till en livsstil och kunderna beroende hemnetknarkare.

När grundaren Carl Mörner samlade sina kollegor 1919 så var det med två egentliga uppdrag – att stänga ute skojare från marknaden och att skapa en enhetlig yrkeskår. Påverkan och samordning blev de två starkaste ledorden och bara ett par år efter grundandet skickade samfundet in en skrivelse för att få mäklaryrket reglerat i lag. Ett förslag som lät bra enligt maktens män, men som uppenbarligen var trassligare att få igenom. Först efter 1984 blev det lagstadgat vilka som fick kalla sig för mäklare.

Bra idéer åldras aldrig

Det är också under de senaste decennierna som de största förändringarna skett – och i åtminstone städerna har allt fler fått ha med yrkesgruppen att göra. Antalet yrkesutövande har växt, mäklarna utbildas på högskola och man har längs vägen fått en egen myndighet. I dag finns många stora enheter med anställda mäklare – landsbygdens mäklare är ofta franchisetagare.

Förr var mäklaren ofta en han – i dag utbildas fler kvinnor än män och frågan är om inte kvinnorna alltid funnits där? Många mäklarföretag har varit familjerörelser där alla varit delaktiga, men inte alla i familjen fått synas i annonserna.

Samfundet har växt löpande

Mäklarsamfundet som skapade sitt första kansli i mitten av 1970-talet är i dag precis som då viktiga för utbildning, samordning och opinion. De har alltid växt löpande. I dag finns till och med en kundombudsman som tar hand om privatpersonernas alla frågor om bostadsförsäljningen. Så blir affären givetvis enklare och mer förutsägbar för både säljare och köpare. Att företräda de båda kräver sin man och är för Sverige tämligen unikt – tänk vad krångligt om vi som i de andra länderna behövt minst två mäklare vid varje affär.

Hemnet den stora succén

Det största genomslaget i historien är förutom lagstiftningen, när Mäklarsamfundet samlade branschen på nätet. Med Hemnet lyckades idékläckaren Bengt Bjartorp få Mäklarsamfundet att övertyga mäklarna om att för första gången tillsammans ta kontroll över det egna varulagret.

Bostadskris och krispolitik

Till resten av annonsmarknadens och dagstidningarnas stora förtret samlade Mäklarsamfundet hela branschen under paraplyet Hemnet. I dag är dessa samarbeten inte något konstigt – med Mäklarstatistik ger man medier en mer rättvis bild av prisutvecklingen i landet och via dotterbolaget Mspecs har man skapat ett datorprogram med beslutsunderlag där alla mäklarkontor kan skräddarsy den lösning som passar dem bäst.

Hemnet blev en succé nästan utan motstycke i svensk internethistoria, varje vecka surfar 3 miljoner svenskar på Hemnet, tillsammans med Aftonbladet en av de största webbplatserna i landet. När mäklarbranschen häromåret sålde majoriteten av bolaget skapades förutsättningar för underlättnad, samarbete, opinion och goda affärer för minst 100 år till.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!