Vad vet vi kunder om maten vi stoppar i oss? Hur har vi fått reda på det, idag och historiskt? Centrum för Näringslivshistoria anordnar seminariet i samarbete med Hakon Swenson Stiftelsen under ICAs jubileumsår 2017. Vi diskuterar ämnet ur olika perspektiv med:

Sophie Elsässer fil dr i mediehistoria med avhandlingen ”Att skapa en konsument”
Ella Nilsson, matambassadör och tidigare tv-kock
Lisbeth Kohls, tidigare konsument- och miljöansvarig på ICA
Eva Ersson Åbom, företagshistorisk konsult på Centrum för Näringslivshistoria.

Moderator var Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria.