“Hos Magistraten i Örebro Anhåller undertecknad höfligast om tillstånd att inom staden och omnejd få för egen räkning använda en mindre så kallad Automobilvagn. Örebro den 12 Maj 1902 Wördsamt Alfred Hahn.”

Så löd ansökan som fabrikören Hahn hade skickat in till magistraten. Svaret kom som sagt den 26 maj samma år:

“Efter föredragning af ansökningen och sedan sökande upplyst, att maskinen som framdrifva vagnen, eldades med bensin, fann Magistraten skäligt att tillsvidare till ansökningen lemna bifall, under villkor att sökande vid åkningen, (som ej finge ega rum å torgdagar), [tillagd bisats] iakttaga största försigtighet, att sökanden ställde sig till efterrättelser gällande föreskrifter angående veloicipedåkning i staden och att sökanden uppvisade för stadsfiskalen detta protokollsutdrag; Hvilket afsades In fidem G Hagberg Lösen 3 kr”.

Det var inte förrän 1906 som den första automobilförordningen för hela landet infördes. Då hade antalet bilar ökat markant. Först året därpå, 1907, blev det krav på körkort och registreringsnummer.

På OKhistorien.se kan du läsa mer om Sveriges tidiga bilhistoria

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.