FÖRETAGEN AV: Eva Ersson Åbom 2013-02-02

Historien om Stockholmsbörsen

Den 4 februari 1863 kom en viktig faktor på plats i framväxten av välfärdslandet Sverige. Stockholms fondbörs etablerades och nu blev det möjligt att starta företag utan att grundarens hela ekonomi sattes på spel. Läs om hur “börsen” kom att bli vad den är idag.

Genom breddad aktiehandel kunde fler bidra med kapital. Risken fördelades i en vidare krets liksom utvecklingsmöjligheter och vinstchanser. En nyhet som inte kan överskattas för näringslivets fortsatta utveckling. Affärerna gjordes upp med handlare närvarande på börsgolvet i Gamla stan. I början höll sig aktiehandeln inom en relativt begränsad krets kapitalägare men vidgades så småningom allt mer.  Lite mera folkligt blev det när Ivar Kreuger på 1920-talet introducerade B-aktier med begränsat inflytande. Såväl små som stora investerare strömmade till. De köpte aktier och obligationer, till en början med stora vinster. I många fall också med katastrofala följder i Kreuger-kraschen på tidigt 1930-tal. Tekniken gjorde successivt sitt intåg och Ericsson introducerade nya lösningar som effektiviserade handeln.

När aktiefondsparandet etablerades, först i liten skala mot 1950-talets slut, och sedan utbyggt med nya sparformer som kombinerades med skattefördelar ökar det privata aktieintresset.  AP-fonderna kliver också in och blir stora institutionella placerare.  På 1980-talet gör Allemansfonderna succé hos allmänheten och när premiepensionssystemet införs år 2000, blir i princip hela svenska folket aktieägare, om än indirekt.

Även börshandeln, de finansiella produkterna och tekniken bakom utvecklas internationellt, starkt pådrivet från Sverige. När nytänkaren Olof Stenhammar, 1984, kliver in på scenen med aktieoptioner och Optionsmäklarna, OM startar en ny era. OM blir världens första privatägda, vinstdrivande och elektroniska börsverksamhet med innovationer som sjösätts slag i slag. Efter beslut om privatisering kan köper OM 1998 upp den betydligt äldre aktören Stockholms Fondbörs. Verksamheterna slås ihop och får det gemensamma namnet OM AB. 2003 tar OM AB över Helsingforsbörsen och de tre baltiska börserna. 2004 byter man namn till OMX. Köpenhamnsbörsen införlivas liksom Börsen på Island. 2008 säljs OMX till den amerikanska Nasdaq-börsen och numera är den svenska börshandeln helt elektroniskt baserad.

155 åringen har gått igenom många faser men är ”still going strong”. Utan börsens långa verksamhetstid hade åtskilligt sett annorlunda ut i den svenska näringslivshistorien.