Arkivfavoriter: Var optimist!

UR ARKIVET AV: Alexander Husebye 2014-10-11

Arkivfavoriter: Var optimist!

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. VD Alexander Husebye, t ex, känner lite extra för optimistnålen (c 1932) från AGA, Allmänna Gas Aktiebolaget.

– Att vara optimist innebär ett slags livsstil, det märker jag både i yrkeslivet som vd för Centrum för Näringslivshistoria och i privatlivet. Visst behövs pessimisterna också, eller de där som kallar sig realister…men jag räknar mig till de obotliga optimisternas skara.

Vd Alexander Husebye har lätt att motivera sitt val ur arkivet – optimistnålen. Han bär den också nästan varje dag på sitt kavajslag.

Gustaf Dalen var också en sådan person. Han hade ett grundackord av optimism som tog honom från enkla omständigheter till ingenjörsutbildning, uppfinnare, entreprenör, företagsledare och vidare till att bli nobelpristagare. Hans liv utgör en av dessa livsberättelser som kommer i spåren på näringsfriheten under andra hälften av artonhundratalet. Trots att han förlorade synen i en olycka, och dessutom drabbades hårt i Kreugerkraschens spår, ledde han under 28 år AGA med optimismen i högsätet. Han bar optimistnålen på sitt rockslag, och mötte han någon olyckskorp hade han en extra nål i fickan att dela ut.

– Att bära Gustaf Dalens optimistnål var lite aven ploj i början men har blivit ett slags identitet för mig i arbetet. Jag har åtskilliga gånger även konstaterat att nålen är gångbar även internationellt. Bland annat i Georgien, där ”Var optimist” enligt uppgift betyder ”Jag är optimist”.

Optimistnålen har också kommit att bli ett slags signum för Centrum för Näringslivshistoria, även om nålen i nytillverkad tappning också finns att köpa vid Dalénmuseet i Stenstorp, söder om Skövde.