När man läser ordet arkiv så tror man att handlingarna däri måste vara riktigt gamla, men det finns inget som säger att papper och datafiler måste vara minst tio år innan de är mogna för att skickas till arkivet. När man är mån om att skapa heltäckande arkiv som återspeglar ens verksamhet handlar det främst om att bestämma vilken information som ska sparas för framtiden – och att därefter verkligen göra det.

Men hur ska det praktiskt gå till: när är pärmarna och filerna redo för arkivet? Vad ska man skicka, och i vilken form borde det ske? Dessa och många andra frågor besvaras av arkivarierna Gustav Svensson och Krister Hillerud.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.