Lucka 8: BESK, Sverige första dator
VISA BILDTEXT
Demonstration av BESK, Sveriges första eller andra dator. Mannen i vitt är Gunnar Stenudd, mannen längst fram är troligtvis Erik Stemme som ledde BESK-projektet. De båda blev rekryterade till Facit efter detta. 1953, Fotograf: Dagens nyheter.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-08

Lucka 8: BESK, Sverige första dator

Sveriges första elektroniska dator BESK stod klar på Tekniska högskolan i Stockholm 1953 och var under en kort period världens snabbaste dator.

BESK var den första som framställde användbara numeriska väderprognoser. Konstruktionsarbetet leddes av Erik Stemme. Tillsammans med fyra andra unga svenska forskare reste han till USA 1947–1948 för att samla information om den tidiga datorutvecklingen.

De besökte ledande datorforskare som John von Neumann på Institute for Advanced Study vid Princeton i New Jersey och Howard Aiken vid Harvard i Massachusetts. Svenskarna deltog i deras utvecklingsarbete och bidrog med en del förbättringar. Med sig hem fick de kunskaper, ritningar och beskrivningar samt en del avancerade komponenter som sändes genom svenska ambassadens kurirpost för att undgå de amerikanska myndigheternas kontroller.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR