Viio föddes i Finland 1939 och kom till Sverige som krigsbarn. På 1960-talet arbetade han som elektriker, först med att bygga högspänningsledningar och därefter med installation av kablar. Han störde sig enormt på att elektrikernas arbetskläder inte hängde med i den snabba tekniska utvecklingen. Kläderna som då fanns uppfyllde inte de krav som borde ställas på rörelsefrihet och anpassning till moderna verktyg och maskiner. Vid flera tillfällen föreslog han förbättringar, men ingen lyssnade.

Till sist tappade Matti tålamodet och tog saken i egna händer. Han kom att revolutionera arbetskläderna genom att skapa plagg som motsvarade hantverkarnas specifika krav i fråga om säkerhet, skydd och funktion. Med lånade pengar och egenskissade kläder startade han Snickers Original och började sy upp egna arbetsplagg, trots den pågående tekokrisen i Sverige. Behovet av moderna och funktionella arbetskläder var riktigt stort och företaget har blivit en internationell framgång inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av yrkeskläder. Matti Viio drev sitt Snickers Original, senare Snickers Workwear, fram till 2006 då han sålde sitt livsverk till Hultafors AB.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!