Münchenbryggeriet startade under mitten av 1800-talet, och namnet syftade på produkten som bryggdes där – bayerskt öl. Bryggeriets läge var väl valt med tanke på både det stora behovet av is vid öltillverkning och vid transporterna.

Bryggeriet grundades i takt med sin samtid – Stockholm höll på att bli en riktig industriell storstad, och suget efter öl ökade tillsammans med befolkningstillströmningen. Trycket gjorde att bryggeriet fick utöka och modernisera sina lokaler flera gånger från 1890-talet då man successivt ökade tomtstorleken från 1930-talets automatiseringar till 1950-talet då den sista stora ombyggnaden av fabriken gjordes.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Münchenbryggeriet var inte ensam aktör, år 1860 fanns det över 20 bryggerier i staden. Stockholms bryggare har dock sedan 1870-talet försökt sig på diverse kartellbildningar för att kunna styra priserna på öl. Efter diverse uppköp och konsolideringar fick AB Stockholms Bryggerier ägarskap över Münchenbryggeriet såväl som en del andra, mindre bryggerier. Av och till hade företaget i princip monopol på ölförsäljning i Stockholmsområdet. I Västsverige gjorde bryggeriet Pripp & Lyckholm en liknande resa. Så småningom slogs de återstående två bryggerijättar ihop och bildade Pripps-Bryggerierna AB.

Under drygt hundra år producerade man öl vid Münchenbryggeriet, men hösten 1971 flyttades tillverkningen till Pripps nya moderna storbryggeri i Bromma. I Münchenbryggerigets gamla lokaler flyttade kontors, fritids- och kulturverksamheter in istället. Vid mitten av 1970-talet köpte Stockholm stad byggnaden för att kunna riva hela rasket och bygga bostadshus istället. Efter omfattande protester och maktskifte i stadshuset hävdes rivningsbeslutet och huvudbyggnaden köptes av en privat aktör som har förvandlat det till mäss- och konferenscenter.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här