Lucka 2: Arkiv
VISA BILDTEXT
Arkivarien Vadim Azbel i arkivet på Centrum för Näringslivshistoria. Foto: Alexander Ruas.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-02

Lucka 2: Arkiv

Svenskar är ett ordentligt folk. Därför är det inte så underligt att det finns flera kulturhistoriskt värdefulla arkiv i Sverige.

Sju arkiv har hittills tagits upp på Unescos lista över världsminnen, däribland personarkiv för FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, filmregissören Ingmar Bergman, barnboksförfattaren Astrid Lindgren och uppfinnaren Alfred Nobel. Ett annat världsarv är Stockholms stads byggnadsritningar, en unik, sammanhängande samling från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal.

Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm har troligen världens största samling av företagsarkiv med över 70 000 hyllmeter av fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. Arkivet används flitigt av forskare, företag och andra som underlag för att skildra det svenska näringslivets historia.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR