Lucka 18:  Losec
VISA BILDTEXT
Losec. Fotograf: Chemistbrian, Wikipedia commons, Public Domain.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-18

Lucka 18: Losec

Losec är läkemedel som används för behandling av bland annat blödande magsår, den utvecklades av en grupp forskare på Astra Hässle.

Under ledning av Ivan Östholm på Astra Hässle i Mölndal utanför Göteborg inleddes utvecklingen av ett läkemedel mot magsår 1966. Astra Hässle skulle egentligen inte alls syssla med avancerad forskning och koncernledningen i Södertälje söder om Stockholm ville flera gånger lägga ner det kostsamma Losec-projektet.

Genom civil olydnad samt hårt och envist arbete av 150 forskare och tekniker blev Losec godkänt läkemedel 1988. På 1990-talet blev det världens mest sålda läkemedel. Tidigare var det ofta nödvändigt med sjukhusvård och vid blödande magsår gjordes kirurgiska ingrepp. Genom Losec blev behandlingen avsevärt lättare för patienten samtidigt som kostnaderna för sjukvården sänktes.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR