Idag är anläggningen ett K-märkt landmärke där håller de så kallade Wenner-Gren stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) till sedan 1962. De har som uppdrag att stödja internationellt vetenskapligt utbyte genom att tillhandahålla bostäder för gästforskare, dela ut forskarstipendier, stödja utländska gästföreläsare, anordna internationella symposier och bidra till kunskapsutbyte över gränserna.

Högst upp driver Sabis en restaurang- och konferensanläggning med 1960-talsinredning, bevarade originaldetaljer och konst som i vissa fall har återskapats, renoverade originalmöbler och storslagen utsikt. I den närliggande lägre byggnad med brant sluttande tak som benämns tetragonen, höll länge ett annat av Axel Wenner-Grens innovativa företag, AB Svenska Mjölkprodukter, med tiden AB Semper, till. Vid starten 1939, var affärsidén att tillverka mjölkpulver för export. Andra världskriget satte stopp för utlandsförsäljningen men företaget blir desto viktigare för inhemsk livsmedelsförsörjning.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Efter intensivt utvecklingsarbete lanserade man 1948 den kompletta modersmjölkersättningen Baby Semp och lade därmed grunden för kommersiellt nytänkande inom barnmat. 1953 var det premiär för Semper-välling och 1960 kom den första egna barnmaten i glasburk. Axel Wenner-Gren fortsatte att vara ensam ägare ända fram till 1961 då mejeriindustrin successivt gick in med en första andel på 50%. Semper blev allt mer lyckosamt och i juni 1967 kunde statsrådet Olof Palme inviga företagets helt nybyggda huvudkontor vid Wenner-Gren Center.

Det var en stor dag med 200 inbjudna gäster. I huset fanns såväl kontorsavdelningar som vetenskapligt baserade utvecklingslaboratorier, provkök, provbageri och en ”pilot plant”. Utifrån den oprecisa beställningen ”en miljö som icke är likgiltig för de människor som arbetar i eller besöker Sempers nya hus” hade den isländske arkitekten Eyolfur Agustsson lyckats skapa en okonventionell genomdesignad miljö med unika lösningar, hantverksmässigt arbete och fina materialval. Entrén ledde rakt in till ”företagets ansikte”, en centralt placerad vinterträdgård på 120 kvm, där Semper tog emot sina besökare. Varje enskilt våningsplan hade sin egen färgsättning utifrån en stegrad färgskala med jordfärg i bottenplanet till himmelsblått på direktionsvåningen högst upp.

Företaget sålde vid denna tidpunkt produkter från 26 olika fabriker varav tre var egna. 1969 blev Semper helägt av mejeriindustrin och så småningom flyttade Arla huvudkontoret till Torsgatan. Wenner-Gren stiftelserna avyttrade lokalerna i tetragonen till nya ägare och relativt nyligen har de genomgått en omfattande renovering.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här