Drottningen hade vid ett besök i London träffat Florence Nightingale och imponerades av hennes moderna metoder. Under Krimkriget några år tidigare hade Nightingale lett arbetet vid en av brittiska arméns sjukstugor och lyckats sänka dödligheten från 42% till endast 2%. Dessa idéer och metoder skulle nu användas för att förbättra den svenska sjukvården.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Den från början småskaliga utbildningen genomfördes i ett hus på Gråbergsgatan (nuvarande Upplandsgatan). Utbildningens praktiska moment skulle dock genomföras på Sabbatsbergs sjukhus och Serafimerlasarettet. Tyvärr fungerade inte samarbetet och många av de verksamma i stiftelsen önskade sig ett eget sjukhus. Kung Oscar II och hans drottning kom ännu en gång till undsättning och med en stor donation kunde sjukhuset byggas. Invigningen gick av stapeln 1 oktober 1889 och Sophiahemmet blev Sveriges första privata sjukhus.

I och med byggnationen av sjukhuset flyttade hela verksamheten till Valhallavägen där det fortfarande ligger. Husen ritades av Axel Kumelin och rymde ungefär 60 patientplatser. I området skulle med tiden ett antal ikoniska byggnader i samma stil växa upp så som Stockholms stadion och KTH.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här