Lucka 1: AGA-spisen
VISA BILDTEXT
AGA-spisen. Bild ur AGA Gas AB/Lindes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-01

Lucka 1: AGA-spisen

Den kokseldade Aga-spisen lanserades 1929. Den hade konstruerats av uppfinnaren och företagsledaren Gustaf Dalén, som hade förlorat synen vid en sprängolycka 1912.

Spisen hade en överlägsen bränsleekonomi och den underlättade också hushållsarbetet: mindre arbete med att fylla på bränsle, ingen sot, plana värmeplattor och emaljerade ytor som var lättskötta och hygieniska.

Aga-spisen fick tidigt en stark ställning i Storbritannien. 1957 avvecklade Aga tillverkningen av spisar i Sverige och rättigheterna överläts till den brittiske licenstagaren. Aga-spisen tillverkas fortfarande i Storbritannien där den har en hög status.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR