Företag­samma Stockholm: Hamngatan 15, MEA

UR ARKIVET AV: Anahi Davila 2023-07-20

Företag­samma Stockholm: Hamngatan 15, MEA

MEA, Militär­ekiperings­aktie­bolaget, startade år 1883 av officerare som ville kunna köpa billigare kläder och utrustning. Med tiden utvecklades det till ett varuhus för andra målgrupper, och kläder även för kvinnor och andra civila. Följ med till Hamngatan 15!

Personen bakom MEA var militären, politikern och riksdagsmannen Sven Palme, Olof Palmes morfar, som med bolaget ville förse militärer med billiga uniformer och persedlar.

Denna affärsidé visade sig vara så pass framgångsrik att man köpte fastigheten Styrpinnen 19 här vid Norrmalmstorg i Stockholm för att där inhysa ett varuhus. Med tiden blev det mer fokus på elegant mode och varuhuset blev en av Stockholms mest besökta varuhus.

Poddserien Företagsamma Stockholm

Följ med oss på en stadsvandring genom företagsamma Stockholm. Vi besöker 24 platser fyllda med svensk företagshistoria.