För montören Anders Ugo Persson på Ericsson slutade det tragiskt. Hans olyckliga Brasilienresa finns dokumenterad i korrespondensen mellan honom och hans chefer i Sverige.

– Ofta talar vi bara om framgångar, men i företagshistorien finns naturligtvis också motsatsen, säger vice vd Krister Billerud om sitt val ur arkivet.

Anders Ugo Persson sändes till Brasilien av LM Ericsson 1929 med uppgift att svara för uppförandet av en växelstation försedd med företagets 500-väljare i kaffestaden Juiz de Fora, norr om Rio de Janeiro. Men problemen satte in redan från början; utrustningen fastnade i den brasilianska tullen. Sedan tillkom komplikationer med de arbetare som skulle bygga upp växeln. Till råga på allt blev Persson sjuk.

– I rapporterna och brevväxlingen med Sverige kan vi följa hans otacksamma slit och företagets frågor och krav under ett och ett halvt år. Han reste ut i slutet av 1929, och försökte slutföra växelinstallationen under ett och ett halvt år, berättar Krister Hillerud.

Till slut, när hälsan och pengarna var förbrukade, lyckades Persson få en plats på ett fartyg hem till Sverige. Då ingick villkoret att hans arbetsgivare skulle möta upp på kajen hemma i Stockholm och lösa ut honom ekonomiskt. Det behövde inte LM Ericsson göra. Under överfarten över Atlanten avled Anders Ugo Persson, och fick en sjöbegravning på plats.

Men Brasilien var en alltför viktig marknad för LM Ericsson för att projektet skulle lämnas oavslutat. En ny montör sändes ned, denna gång med arbetserfarenhet från Mexiko. Och slutligen kom växeln på plats.