På BBC finns nu 43 avsnitt som avhandlar allt från Ikeas Billy bokhyllor till försäkringar, stråltråd, Google och p-piller. Varje avsnitt börjar med en historisk presentation av uppfinningen eller innovationen och avslutas med att berätta exakt hur den kan sägas ha varit delaktig i skapandet av den moderna ekonomin.

Den 2 september sänds nästa avsnitt men redan nu kan du som sagt lyssna på tidigare avsnitt.