För 100 år sedan startade Bräcke Diakoni i Göteborg som ett socialt kyrkligt projekt för att motverka nöd och misär. I dag är stiftelsen en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom välfärd. I takt med samhällets modernisering har Bräcke Diakoni navigerat för att möta tidens krav utan att ge avkall på sina bärande värderingar. Hur såg samhället ut då Bräcke Diakoni grundades 1923 och hur kan vi jämföra med förutsättningarna för dagens vårdföretagande?

Webbinariet ägde rum den 11 maj 2023.