Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritim- och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare. Det berör historiska samlingar inom områdena väg, järnväg och flyg.

Samtal mellan Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz, Anna Lindgren, forskningssamordnare på SMTM och Björn Hasselgren, infrastrukturforskare vid Uppsala universitet och Trafikverket, om infrastrukturens historiska källor och deras betydelse i dag.